انتخاب رشته

انتخاب رشته شاید حلقه ی تکمیلی روند درس خوندن و ورود به دانشگاه باشه. با انتخاب رشته درست می تونی ترکیبی از علاقمندیها ، و ضعیت موجود و شرایط فعلی و آینده کاری و شغلی خودت رو سرو سامان بدی.